Spring til indhold

Forstå dit datamiljø
med datarapporter

Få vigtig viden om dine data med løbende datarapporter

Vores datascanner scanner dine data og giver dig indsigt i dit datamiljø via datarapporter. Indsigt som kan bruges til forskellige formål, bl.a. til at rydde op i gamle data eller få overblik over en stor mængde data, der skal flyttes fra én lokation til en anden.

Hvorfor skal jeg have
en datarapport?

Med alle de data, der konstant løber igennem en organisation, kan det være komplekst at sikre, at hver eneste mail og fil altid følges korrekt til dørs. Det kræver et strømlinet værktøj at få det fulde overblik.  

Med vores fleksible datarapporter får du nemt indsigt i dit datalandskab. En rapport kan indeholde præcis de informationer, du gerne vil vide. Det kan bl.a. være filoplysninger, anbefalinger og viden om eventuelt brudte forretningsprincipper.

Ud fra din organisations retningslinjer vil du kunne se, om den ønskede datahåndtering efterleves i praksis, eller om der skal justeres på nogle af dine arbejdsgange.

Alt efter hvilken organisation du har, tilpasses scanning og rapport til det, du vil vide. Måske er det brugbart for dig at vide, om følsomme filer opbevares for længe i forhold til dine interne retningslinjer og lovkrav? Eller måske vil du vide, om dine forretningskritiske dokumenter er klassificeret?


Fordele ved datarapporten

Få indsigt i dit datalandskab og forstå din datavækst
Pas på dine data og sørg for at overholde data compliance
Tag gode beslutninger for din forretning på et konkret grundlag

Fremgangsmåde

Vælg datakilde

Tag stilling til hvilke datakilder, du ønsker at få indsigt i. Det kan f.eks. være fildrev, e-mails, Teams eller SharePoint.

Vi installerer datascanneren på din server og starter scanningen. Scanningsmotoren gennemgår nu systematisk fil efter fil i dit valgte datamiljø – uden det kræver tunge medarbejderressourcer fra dig.

Definér regelsæt

Sammen opsætter vi din organisations standarder for, hvordan data bør håndteres hos jer.
På baggrund af de regler og forretningsprincipper, som scanningen sættes op til, finder vi frem til de data, der falder uden for jeres definerede regelsæt.

Datarapport

Efter scanningen bygger applikationen en datarapport til dig. I sådan en rapport får din virksomhed overblik over risikable data – hvis der er nogen.

Rapporten indeholder bl.a. information om:

  • Principperne bag scanningen
  • Overblik over de filer der ikke lever op til dine virksomhedsprincipper
  • Filoplysninger, f.eks. klassificering, type, oprettelsesdato, ændringsdato, placering og ejerskab

Scanning og rapport skræddersys til din forretning – alt efter hvad du gerne vil vide noget om. Datarapporterne giver et ensartet og transparent måde at identificere og håndtere data på – på tværs af en organisation.

Datarapporten er et værktøj til at få styr på hverdagens velkendte udfordringer inden for datahåndtering

Det er uoverskueligt og tidskrævende at rydde op i data

Slip for at gennemgå hver en fil og mappe manuelt. I datarapporten modtager du en liste med de filer, som ikke overholder dine interne retningslinjer og lovkrav. Det gør oprydning og compliance langt mere overskueligt og effektivt.

Jeg har skiftet afdeling, men har stadig adgang til mit tidligere fildrev

Datarapporten kan synliggøre rettigheder og adgange til filer og mapper på jeres datakilde. Det gør det langt lettere at holde styr på, hvem der har adgang til hvad – og hvorfor.

Hvordan skal vi identificere og klassificere fortrolige 
data?

Datarapporten hjælper dig med at værne om fortrolige informationer. Rapporten kan vise, hvilke data der er klassificeret på forskellige niveauer. Det giver dig ekstra mulighed for at holde styr på vigtige dokumenter og personfølsomme data.

Et øjebliksbillede
eller løbende fokus?

Du kan vælge at bestille én rapport som et her- og nu-billede af dit datalandskab. Du kan også modtage rapporten løbende i et valgfrit interval. Ved løbende rapportering kan du fange problematikker efterhånden og sammenligne dit datalandskab fra gang til gang.

Datarapporten giver viden og anbefalinger sort på hvidt, så du kan tage vigtige beslutninger baseret på fakta frem for mavefornemmelser

Tag de gode forretningsbeslutninger baseret på fakta frem for mavefornemmelser med vores datarapporter

Brug datarapporter
til migrering

Står du over for at skulle migrere dine data fra ét sted til et andet? Så er det afgørende for en god migrering, at du har styr på, hvilke data der er i dit miljø, hvor de ligger og hvem der har adgang. Den viden kan du skaffe i en datarapport, som scanner dit datalandskab og giver dig brugbar viden til at forstå din forretning på et dybere niveau.

Brug datarapporter
til oprydning

Få ryddet op i mange års mails og filer, der ligger uorganiseret hen. Datascanneren finder de data der er tabt mellem to stole eller som ikke lever op til dine forretningsprincipper. Måske vil du gerne rydde op i dine stigende datamængder? Eller måske er din forretning særligt interesseret i at finde filer eller mails med person- eller journalnumre, der har ligget uberørt i mere end 5 år? Vi indstiller scanningen præcis til dine behov.

Få det store overblik over dine data med vores datarapporter
Få indsigt i dine datas følsomhed og klassificering med vores datarapporter, så du kan beskytte dem bedst muligt

Brug datarapporter
til governance

Øg din kontrol med forretningskritisk data. Datarapporten giver indblik i brugernes rettigheder og handlinger i forhold til de forretningsprincipper din virksomhed har stillet op. Har for mange brugere adgang til sårbart materiale? Ud fra scanningen får du f.eks. overblik over, om nogle mapper eller drev skal beskyttes yderligere eller have justeret sine politikker.

Vil du høre mere om datarapporter?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din forretning.