Spring til indhold

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

DECURIA behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Formålet med denne politik er at fortælle dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via nedenstående:

DECURIA A/S
Vestergade 16, 3. Sal
1456 København K.
CVR-nr.: 37178403
Tlf. 42240232
kontakt@decuria.dk

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, www.decuria.dk, anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere. Det kan du læse mere om i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular på hjemmesiden
  • E-mail
  • Telefon
  • Sociale medier

Via disse kanaler vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig, f.eks. svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder for at sikre os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttet, gemmer vi de nødvendige oplysninger, så længe de har relevans eller lovgivning stiller krav om det. Herefter vil de blive slettet.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil HR med det samme vurdere, om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter, at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, vil vi give dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os! Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. 

Eksterne leverandører kan f.eks. levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

  • Microsoft
    Vi bruger Microsoft Office 365 som e-mailsystem og til almindelig dokumentbehandling. Derfor overlader vi personoplysninger til Microsoft Ireland Operations Ltd., hvis du kontakter os via e-mail, eller hvis vi behandler dine persondata i vores dokumentbehandlingsprogrammer, f.eks. i forbindelse med fakturering.
  • Facebook og LinkedIn

Vi anvender Facebook og LinkedIn som profil og kommunikationsmedie med vores kunder og interessenter. Det indebærer dog at brugeren, der henvender sig til os selv er oprettet på hhv. Facebook og LinkedIn, og derfor i forvejen har accepteret den databehandlingspolitik de har. Data overlades derfor til Meta, Facebook og til LinkedIn Ireland Unlimited.                 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

 

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

 

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage

Hvis du ikke er tilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at klage direkte til DECURIA på kontakt@decuria.dk.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Deres kontaktoplysninger finder du på  www.datatilsynet.dk.

Med venlig hilsen

DECURIA A/S
Vestergade 16, 3. sal
1456 København K.
Telefon: 42 24 02 32
E-mail: kontakt@decuria.dk